Rozpočet obce

Rozpočet obce na rok 2023

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 16. 12. 2022
Schválený: Ano
Starosta obce: Šrajer Zdeněk
ROZPOČET OBCE NA ROK 2023
Příjmy celkem 3 500 000,00
Výdaje celkem 3 500 000,00
Financování 0,00
Saldo / příjmy - výdaje / 0,00
Vyvěšeno na úřední desce dne:  11. 1. 2023
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 11. 1. 2023
Sejmuto z úředních desek dne:
V elektronické podobě na elektronické úřední desce
V listinné podobě na vývěsní desce a na obecním úřadu.

Rozpočet obce na rok 2023 [PDF formát] >

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023 – 2027 [PDF formát] >

Návrh rozpočtu obce na rok 2023


Rozpočty z minulých let:

- rok 2022